Bielawa przez 200 lat związana była z przemysłem włókienniczym. Sukcesywna rozbudowa fabryk i budownictwa towarzyszącego spowodowała przekształcenie wsi przemysłowej i nadanie Bielawie praw miejskich w 1924 r. Do 2005 r. na terenie Gminy funkcjonowały dwa duże zakłady włókiennicze "Bielbaw" i "Bieltex", które dawały zatrudnienie mieszkańcom miasta i okolicznych miejscowości. Wiele budynków zachowało się do dnia dzisiejszego, jednakże pełnione przez nie funkcje uległy zmianie.1. Przyjazd około godziny 9.00

Przyjazd na parking przy pl. Wolności z tyłu budynku Urzędu Miejskiego. Wycieczkę zaczynamy od pl. Wolności.

2. Symbole włókiennictwa w rynku.

Spacer zaczynamy od budynku Urzędu Miejskiego, na którego fasadzie znajduje się tabliczka upamiętniająca 200 lat tradycji włókienniczych w Bielawie. Władze miasta otrzymały ją z rąk Christiana Dieriga, potomka założyciela pierwszej fabryki włókienniczej w Bielawie. Sam budynek Urzędu Miejskiego pełnił funkcję tkalni.

Kilka kroków dalej, na skwerze przy Urzędzie Miejskim w Bielawie, znajduje się postument upamiętniający krwawo stłumiony bunt tkaczy śląskich w 1844r.. Wydarzenie to wpisało Bielawę do podręczników historii, a za dzieło "Tkacze" Gerhart Hauptmann otrzymał Literacką Nagrodę Nobla.

W centrum Bielawy, na placu Wolności usadowiona jest fontanna z Sową. Pomnik jest na 5-metrowym słupie zbudowanym z kamienia, na słupie znajduje się 8 figurek ludzi trzymających sowę. Sowa z lewej strony trzyma herb Bielawy. Cały pomnik zbudowany jest z kamienia.  Sowa jest także symbolem miasta Bielawy.

Czas zwiedzania: około 1 godziny

3. Dział Regionalno-Badawczy przy MBP w Bielawie

Muzeum mieści się przy ul. Piastowskiej 19 b i posiada niepowtarzalne zbiory z wielu dziedzin - kultury, sportu, sztuki, przemysłu, rzemiosła, wojskowości, farmacji, turystyki oraz fotografii.  Bielawska Placówka Muzealna posiada ponad kilka tysięcy dokładnie skatagolowanych eksponatów. Do najcenniejszych należą m.in. zastawa stołowa z początku XX wieku rodziny Sandreckich, trzystuletnie dokumenty, przedwojenne druki towarzystw turystycznych, jak również prasa lokalna z XIX i XX wieku. Muzeum gromadzi także najnowsze pamiątki po lokalnych malarzach, rzeźbiarzach i poetach, które przekazują sami artyści lub ich rodziny.

Czas zwiedzania: około 1 godziny

4. Budynki związane z przemysłem włókienniczym przy ul. Piastowskiej

Przy ul. Piastowskiej 19, tuż obok biblioteki znajdują się kolejne obiekty związane z przemysłem włókienniczym, tj. budynek teatru Robotniczego (obecnie Kino-Teatr MOKiS), biurowiec ZPB Bielbaw SA (obecnie Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości) oraz willa fabrykancka Friedricha Dieriga Juniora przy ul. Piastowskiej 23 (obecnie hotel "Pałac Bielawa").

Po obejrzeniu obiektów powrót na parking przy Urzędzie Miejskim w Bielawie. Po wcześniejszej rezerwacji możliwość obejrzenia projekcji w kinie 3D lub 2D Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości.

Czas zwiedzania: około 1 godziny bez projekcji filmu

5. Willa fabrykancka

Dojazd do willi przy ul. J. Korczaka 4. Ten reprezentacyjny budynek stanowił własność dr Wolfganga Dieriga, należącego do rodziny właścicieli, założonych w 1805r. w Bielawie, zakładów Christian Dierig, wybudowanych w latach 1900 - 1901. Obecnie w budynku znajduje się Hotel Dębowy. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zwiedzania obiektu oraz jego ogrodów. W hotelu znajduje się restauracja i kawiarnia.

Czas zwiedzania i pobytu: około 1,5 godziny

Ciekawe linki:

- www.bielawa.pl

- www.mbp.bielawa.pl

- www.mokisbielawa.pl