1. Przyjazd do Szkoły Leśnej w godzinach 8.30 - 8.55

Szkoła Leśna zlokalizowana jest przy ul. Korczaka. Przyjmuje wyłącznie grupy zorganizowane. Posiada parking i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo sam budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych (bez barier architektonicznych, toalety dla osób niepełnosprawnych). Szczegółowe informacje oraz pełna oferta tematyczna i cenowa znajdują się na stronie internetowej www.szkolalesna.bielawa.pl

Zajęcia odbywają się w następującym rytmie:

1. Krótkie omówienie tematyki zajęć w sali.

2. Przygotowanie do zajęć w terenie (prawidłowe zachowania w lesie, rozdanie kart badacza, sprzętu dydaktycznego).

3. Wyjście w teren.

4. Powrót do ośrodka, podsumowanie zajęć.

Tematyka zajęć w ośrodku badawczym jest różnorodna, dopasowana do wieku, warunków pogodowych i preferencji grupy. Przykładowe pakiety:

- fauna i flora Gór Sowich

- co w trawie piszczy

- co słychać w budkach lęgowych

- badamy glebę i wodę

- jak żyją pszczoły

- pory roku a życie zwierząt

- tropem muflona

- rozpoznajemy ślady zwierząt

- dokarmiamy zwierzynę

- pieczemy chleb i ubijamy masło

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Istnieje możliwość realizowania tzw. podstawy programowej z wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ośrodek zapewnia pomoce i materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika zajęć w Szkole Leśnej oraz stroje pszczelarskie podczas wyjścia do pasieki. Istnieje możliwość samodzielnego ubicia masła, skorzystania z pieca chlebowego, urządzeń do obserwacji flory i fauny, grilla, urządzeń zabawowych w ogrodzie dydaktycznym.

Czas trwania zajęć: 3 do 5 godzin

2. Przerwa na posiłek i zabawę w ogrodzie dydaktycznym

Ośrodek dysponuje profesjonalnym piecem chlebowym do wyboru: własny prowiant / grill/, pizza z pieca chlebowego. Ponadto do dyspozycji uczestników są: ogród dydaktyczny, urządzenia zabawowe, zielona klasa w formie amfiteatru, poduchy do zajęć prowadzonych na dworze.

Zorganizowany posiłek w ogrodzie dydaktycznym: około 1 godziny

3. Kontakt

Kontakt dla placówek oświatowych z terenu Bielawy

Telefon: +48 74 642 18 24

E-mail: biuro@szkolalesna.bielawa.pl

 

Kontakt dla placówek oświatowych i grup zorganizowanych spoza Bielawy

Telefon: +48 74 833 40 24

E-mail: biuro@szkolalesna.bielawa.pl

 

Ciekawe linki:

- www.bielawa.pl

- www.szkolalesna.bielawa.pl