Informacje o pandemii

Bělava – podnikavá od přírody

Bělava je město přitažlivé nejen po turisty, ale také pro investory, proto bychom rádi krom nesporné estetičnosti krajiny přičítali k jejím silným stránkám rovněž pestrou paletu různých odvětví podnikatelské činnosti.


Právě tady lze nalézt bohatou nabídku pozemků dokonale přizpůsobených pro malé, střední i velké firmy. Na podnikatele, kteří by chtěli v Bělavě investovat a vytvořit tak nová pracovní místa, zde čekají mj. Subzóna Valbřichské speciální ekonomické zóny „Invest-Park“ nebo Bělavský průmyslový park, zatímco podnikatelům začínajícím město nabízí místo po jejich záměr v Bělavském inkubátoru podnikání a Dolnoslezském inkubátoru art-podnikání.

Stojí za to zdůraznit, že Bělava spolu se dvěma sousedními městy – Džieržoňovem a Pěšicemi a několika okolními vesnicemi tvoří aglomeraci čítající kolem 90 000 obyvatel. Další významnou výhodu představuje skutečnost, že Bělavou (v blízkosti ekonomické subzóny) bude procházet Jižní obchvat Džieržoňova, jehož stavba bude započata v nejbližších měsících. Tato silnice usnadní dojezd do Svídnice, na dálnici A4 jakož i do Slezských Zoubkovic, kterými prochází silnice č. 8 (E67).

Bělavskou nabídku pro investory docenil již mj. i korejský koncern ACE RICO POLAND. Ve městě zainvestoval více než 60 milionů polských zlotých a zaměstnal několik set osob. Důkazem toho, že Bělava představuje skvělé místo pro dlouhodobé podnikatelské záměry, jsou rovněž LINCOLN ELECTRIC „BESTER”, Techspring a Frech Tools Poland. Krom zahraničních koncernů fungují v Bělavě i prosperující místní velké firmy, např.: Liw Lewant, ZPM Gawrycki nebo Vetos Farma.

Bělava je tedy otevřena všem nápadům a novátorským řešením. Pobízíme všechny podnikatele k investování v Bělavě zajišťujíce jim veškerou pomoc a podporu ze strany místní samosprávy.