Informacje o pandemii


Proekologická vzdělávací instituce vytvořená v Bělavě díky spolupráci města s Německým Fondem Ochrany Životního Prostředí (DBU) a Evropskou Unií. Neobvyklost tohoto projektu spočívá v úspěšném spojení historie s pohledem do budoucna.K historii se odvolává již sama lokalizace Interaktivního Centra Úspory Energie, neboť se nachází v objektu bývalé stanice vodních čerpadel. Stanice postavená roku 1909 po několik desetiletí zajišťovala přísun vody do nedalekých textilních závodů, v důsledku úpadku tohoto odvětví průmyslu na našem území však na konci 20. stol. ztratila svou prvotní funkci.

Zbytečná, všemi zapomenutá budova začala chátrat, ale díky iniciativě města tento objekt ožil svým druhým životem. Vedle muzejní části se zachovalou funkčí stanicí vodních čerpadel vznikla moderní instituce, jejímž cílem je environmentální vzdělávání různých věkových skupin obyvatelstva.  

Účastníci workshopů prohlubují své znalosti týkající se možností získávání energie z obnovitelných zdrojů a metod, jakými lze docílit úspory využívané energie. Díky modernímu vybavení zařízení mohou aktivně sledovat procesy vytváření energie v minulosti a současnosti.

Interaktivní Centrum Úspory Energie spravuje Bělavská Agentura Lokálního Rozvoje, která zpřístupňuje objekt k návštěvám a organizuje workshopy propagující ochranu životního prostředí pro děti a mládež.

Koordinátor Centra Úspory Energie
Tomasz Kuleta

Kancelář:
58-260 Bielawa, ul Ostatnia 3
Tel: 74 645 64 09

Otevřeno od pondělí do pátku
8:00-14:00