Informacje o pandemii

Bělava již mnoho let klade důraz na úctu k životnímu prostředí a ekologické vzdělávání mládeže. Utvářením pocitu zodpovědnosti za stav přírody mezi obyvateli a realizací adekvátních investic usiluje o to, aby se v budoucnu stala vzorovým ekologickým městem. Jak jsme již napsali, jedním ze směrů uskutečňovaných aktivit je ekologická osvěta na každé úrovni vzdělávacího procesu.
Roku 1999 se Mateřská škola č. 1 proměnila v Ekologickou Mateřskou školu. Vznikly zde kopečky, údolí, písčitá a kamenitá říčka a jiné atraktivní místa pro děti. Navíc byla do vzdělávacího plánu zavedena témata související s ekologií.

V rámci dalšího kroku byla vytvořena první „Sluneční škola”, první nejen v Polsku ale i v celé střední a východní Evropě. Instituce nyní pracuje v rámci Centra Obnovitelných Zdrojů Energie.
V době, kdy už fungovalo ekologické vzdělávání na úrovni mateřské a střední školy, přišel čas se zamyslet nad zavedením této myšlenky i na první a druhý stupeň základní školy. Od září 2006 se tak ekologickými školami staly Základní škola č.7 a Gymnázium č. 3 (ekvivalent druhého stupně základní školy v PL. pozn. překl.)

Úsilí městské samosprávy a zaangažování obyvatel v proekologické aktivity se dočkalo uznání mj. Senátu Vratislavské Polytechniky, který usnesením z prosince 2007 utvořil v Bělavě Rezidentní Didaktické Centrum vzdělávajícího specialisty v oblasti obnovitelných zdrojů energie na akademické úrovni.   

Pestrý ekologický vzdělávací program podporují v Bělavě i důležité investice, k nimž patří mj. i amfiteatr a Elfí náměstí ve středisku „Sudety”. Lesní škola, Interaktivní Centrum Úspory Energie,
Ekologické vzdělávací zahrady Pro Přírodu 2000 v Městském parku. Nyní se chýlí ke konci stavba Technologického Inkubátoru, kterou realizuje Džieržoňovský okres spolu s německým fondem DBU a městem Bělava.

S ohledem na současné i budoucí obyvatele města, Bělava podniká proekologické kroky také v oblasti hospodářského rozvoje. Samosprávní činitelé města jsou si vědomi toho, že estetické hodnoty krajiny a péče o přírodu mají význam nejen pro nás, ale i pro nové podnikatele, kteří chtějí podnikat v pěkném prostředí.