Informacje o pandemii

Integrace jako nová forma vzdělávání představuje i nadále výzvu pro učitele, děti a jejich rodiče. Vzdělávací plán v Ekologickém gymnáziu s integračními třídami se přizpůsobuje individuálním potřebám a potenciálu žáka. Čím dříve se setkávají zdravé děti s dětmi postiženými, tím snáze si na sebe navzájem zvyknou, tím snáze proběhne proces vzájemného pochopení a akceptace. Vycházíme z předpokladu, že integrace započatá v mateřské škole by měla pokračovat ve škole základní a posléze i na školách středních.

Ekologické gymnázium č. 3 s integračními třídami v Bělavě

ul. Lotnicza 5
58-260 Bielawa
Tel/fax (074) 645 22 12
fax (074) 6455666

e-mail: sekretariat@ge3.oswiata.bielawa.pl 
internetová stránka: www.gimnazjum3bielawa.pl

Úřední hodiny:
od pondělí do pátku
7:30-15:30 hod.