Informacje o pandemii
Od 1 maja br. autobusy ZKM, kursujące przez Cmentarz Komunalny w Bielawie będą dojeżdżały do Myśliszowa. Rozwiązanie to umożliwi mieszkańcom Myśliszowa połączenie komunikacyjne z innymi miejscowościami powiatu dzierżoniowskiego.

Prace remontowe na bielawskich drogach
Od początku obecnej kadencji samorządu (2018 - 2023) podjęte zostały intensywne działania aby znacząco poprawić jakość bielawskich dróg.

21 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listy rankingowe dotyczące resortowego programu "SENIOR+". Okazało się, że bielawski wniosek, dotyczący dofinansowania dwóch placówek dla seniorów, zlokalizowanych przy...

Plan sytuacyjny przebiegu inwestycji
21 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa z "COALS Polska" Sp. z o.o. z Palędzia, na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384"....

Plakat informacyjny z sylwetkami dwóch oficerów patrzących przez lornetkę
Trwa nabór do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Szczegóły na zamieszczonym afiszu.