Informacje o pandemii
Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

W pierwszych dniach kwietnia br., przy ul. Willowej, rozpoczął się proces inwestycyjny prowadzący do powstania w Bielawie kolejnego osiedla mieszkaniowego. W jego ramach wybudowane zostaną 4 "bliźniaki" z czterema mieszkaniami oraz 2 również...

Straż Miejska w Bielawie prowadzi regularne akcje edukacyjne, dotyczące usuwania zanieczyszczeń w miejscach publicznych, pozostawianych przez właścicieli zwierząt domowych. W oczekiwaniu na wiosenną aurę, w ostatnich dniach,...

Dbanie o bezpieczeństwo swoje, a także innych jest bardzo ważne, dlatego, w ramach zajęć edukacji dla bezpieczeństwa, w czwartek 08 kwietnia uczniowie klas VIII a i VIII c z ESP nr 7 w Bielawie, przenieśli się (wirtualnie) do budynku Ochotniczej...

Zamieszczamy materiały informacyjne na temat zasad  ochrony pszczół i innych owadów zapylających przy stosowaniu środków ochrony roślin.