Informacje o pandemii
W środę 25 sierpnia odbędzie się sesja Rady Miejskiej Bielawy. Podczas obrad, radni rozpatrzą m.in. projekt uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie bielawskiej oczyszczalni...

1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek,...
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Zgodnie z decyzjami podjętymi w marcu 1999 r. podczas szczytu Unii Europejskiej w Berlinie, wszystkie kraje, które ubiegały się wówczas o pełną integrację ze Wspólnotą, od 2000 r. uprawnione zostały do korzystania z 3 funduszy przedakcesyjnych tj....

10.VIII.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęło pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z informacją, że wniosek Gminy Bielawa, o dofinansowanie budowy nowego budynku TBS, został oceniony pozytywnie i w efekcie wybrany...