Informacje o pandemii
Pomogą pozyskać fundusze unijne
W piątek 19 czerwca odbyło się drugie z cyklu spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami, przeprowadzone przez Instytut Zarządzania i Samorządności z Wrocławia. Spotkanie miało charakter szkoleniowy, a wieloletnie doświadczenie z zakresu pozyskiwania...

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Bielawie odbyło się cykliczne spotkanie pod nazwą „Dzień otwartych serc”. Inicjatorami przedsięwzięcia byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie przy współpracy z Ekologiczną Szkołą...

Zachęcamy do wsparcia akcji charytatywnej na rzecz jednego z najmłodszych mieszkańców naszego powiatu!

Wysokie standardy w Urzędzie Miejskim
Po raz kolejny Urząd Miejski w Bielawie uzyskał pozytywną ocenę z auditu, który został zrealizowany w dniach od 1 do 2 czerwca. Certyfikację przeprowadzili niezależni auditorzy z Polskiej Izby Handlu Zagranicznego "Certyfikacja" z Gdyni.

Zbiornika Sudety
18 czerwca odbyło się wcześniej zapowiadane spotkanie przedstawiciela gminy Bielawa z właścicielami zbiornika „Sudety”, które było kontynuacją rozmów negocjacyjnych dotyczących przejęcia akwenu przez miasto.