Informacje o pandemii
Od 8 lipca 2015 roku Bielawa jest właścicielem zbiornika wodnego „Sudety”. Tego dnia około godziny piętnastej akt notarialny podpisał w imieniu miasta burmistrz Piotr Łyżwa z dotychczasową właścicielką obiektu Grażyną Buczek. Miasto kupiło zbiornik...

Oferta inwestycyjna Bielawy znalazła się w czerwcowym numerze magazynu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". Strefa prezentuje w nim Bielawę jako ambitne i pełne pomysłów miejsce, które dynamicznie zmienia swoje oblicze – z...

Na położonej w Borach Tucholskich bazie w Czernicy swój obóz zbudowali harcerze z Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP. Wakacje pod namiotami przyciągnęły w tym roku ponad 100 osób.

W poniedziałek 6 lipca odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla osób, które brały udział w konkursie ogłoszonym przez burmistrza miasta Piotra Łyżwę w ramach projektu "Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu...

Będzie nowy budynek w ramach TBS
W lipcu bielawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpocznie budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Żeromskiego w Bielawie. Nowe mieszkania zostaną oddane do użytku w pobliżu już istniejących budynków TBS, które spółka...