Informacje o pandemii
W czwartek 30 lipca Bielawa gościła przedstawicieli ukraińskiej administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie było częścią wizyty studyjnej projektu: „Dialog obywatelski - współpraca Samorządów - lepsza jakość usług...

Trwa realizacja pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa. Do 30 czerwca 2015 roku można było nadsyłać propozycje dotyczące między innymi budowy i remontu infrastruktury miejskiej, działań mających na celu poprawę warunków życia i...

W miniony weekend w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się I Międzynarodowy Turniej Mahjonga Dragon Owl Richii Contest. Chiński maraton przysłowiowej gry czterech wiatrów zorganizowany został przez Bielawski Klub Mahjona, przy współudziale...

Przypominamy, że z powodu nieobecności zastępcy burmistrza Małgorzaty Greiner, w poniedziałek (27 lipca) spotkania z mieszkańcami są odwołane.

Od początku czerwca trwają prace remontowe związane z modernizacją murów oporowych i dna potoku Bielawica w rejonie ulic: Brzeżnej 13-35 oraz Waryńskiego 27-33. Remontowany odcinek ma łączną długość 450 metrów.