Informacje o pandemii
Będzie nowy budynek w ramach TBS
W lipcu bielawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpocznie budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Żeromskiego w Bielawie. Nowe mieszkania zostaną oddane do użytku w pobliżu już istniejących budynków TBS, które spółka...

Rokrocznie kilkunastu wyjątkowo uzdolnionych uczniów z Bielawy zostaje nagrodzonych stypendium Burmistrza Miasta Bielawa „Złote Sowy”. To wyjątkowe wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Wkrótce rozpoczną się duże remonty dróg w centrum miasta. Niestety Bielawa nie będzie mogła zrealizować ich w takim zakresie, jak zapowiadał poprzedni samorząd, ponieważ kosztorys robót był poważnie niedoszacowany i Gmina zapłaciłaby za tę...

W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z ekomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. Mowa tutaj o wykonaniu: nowej kotłowni i elewacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, dociepleniu ścian w przedszkolu przy ulicy Wolności 88 i w...

W środę 25 czerwca odbyła się 11 sesja Rady Miejskiej Bielawy, która w większości poświęcona została ocenie realizacji ubiegłorocznego budżetu miasta. Rada Miejska po wysłuchaniu pozytywnych opinii na temat wykonania ubiegłorocznego planu...