Informacje o pandemii
W środę 25 sierpnia w sali narad Urzędu Miasta w Bielawie odbyła się comiesięczna sesja Rady Miejskiej. W części uroczystej przewodniczący rady Ryszard Dźwiniel oraz wiceburmistrz Bielawy Aleksander Siódmak uroczyście przywitali nową dyrektor Przedszkola Publicznego nr 4 Panią Marię Osiewałę.


W dalszej części posiedzenia podziękowania złożono na ręce odchodzącego na emeryturę dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie Jana Gładysza. Na tym stanowisku powitano nowego dyrektora, którym został Paweł Brzozowski.

W części roboczej głównym tematem była sprawa dotycząca planowanej budowy zakładu spalania RDF-u, który zlokalizowany miałby być w rejonie bielawskiej oczyszczalni ścieków i ekologicznego centrum odzysku. Długie wystąpienie w tym temacie przygotowali przedstawiciele inwestora. Omawiano zakres tematu w aspekcie naukowym, prawnym i ekonomicznym. Po długich prezentacjach, radni zadawali pytania głównie w kontekście bezpieczeństwa dla środowiska.


Po kilkugodzinnej debacie nad zagadnieniem, radni zagłosowali jednak za projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie bielawskiej oczyszczalni ścieków i ekologicznego centrum odzysku, co oznacza, że Gmina Bielawa przystąpi do jego zmiany. W konsekwencji tej decyzji, sporządzony zostanie nowy dokument planistyczny, który uniemożliwi budowę przedmiotowej instalacji, czyli spalarni RDF-u. Za podjęciem tej uchwały było 19 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Na zdjęciu: Pani Maria Osiewała, Zastępca Burmistrza - Aleksander Siódmak, Przewodniczący RM - Ryszard DźwinielNa zdjęciu: Pani Maria Osiewała, Zastępca Burmistrza - Aleksander Siódmak, Przewodniczący RM - Ryszard Dźwiniel

Na zdjęciu: odchodzący na emeryturę Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie Jan GładyszNa zdjęciu: odchodzący na emeryturę Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie Jan Gładysz

Na zdęciu: nowy Dyrektor MOKiS-u Pan Paweł Brzozowski, Zastępca Burmistrza - Aleksander Siódmak oraz Przewodniczący RM - Ryszard DźwinielNa zdęciu: nowy Dyrektor MOKiS-u Pan Paweł Brzozowski, Zastępca Burmistrza - Aleksander Siódmak oraz Przewodniczący RM - Ryszard Dźwiniel


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj