Informacje o pandemii
Zgodnie z decyzjami podjętymi w marcu 1999 r. podczas szczytu Unii Europejskiej w Berlinie, wszystkie kraje, które ubiegały się wówczas o pełną integrację ze Wspólnotą, od 2000 r. uprawnione zostały do korzystania z 3 funduszy przedakcesyjnych tj. PHARE, SAPARD i ISPA. W gronie tych państw znalazła się również i Polska.Z kolei od 1 maja 2004 r., kiedy to Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, pojawiła się możliwość aplikowania przez Gminę Bielawa już do funduszy strukturalnych tj. do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz do Europejskiego Funduszu Społecznego. Początek obecnego stulecia nie był jednak zbyt obfity w ilości zdobywanych dotacji. Głównym tego powodem był fakt, iż w pierwszej perspektywie programowej Unii Europejskiej dla Polski (tj. w latach 2004 - 2006) organizowanych było stosunkowo niewiele konkursów.

Prawdziwa ofensywa Bielawy w pozyskiwaniu środków, nie tylko z programów pomocowych UE, ale także i ze źródeł krajowych, rozpoczęła się od roku 2007, kiedy to zaczął się nowy okres programowa 2007 - 2013. To właśnie w 2013 r. udało się zdobyć rekordową kwotę wsparcia w jednym roku, która wyniosła 23.486.896 zł. W efekcie kadencja 2010 - 2014 była również rekordową w tym zakresie i zamknęła się pozyskaniem aż 72.164.131 zł.

Okres kadencji 2014 - 2018 obejmował środkowe lata perspektywy programowej 2014 - 2020 (tj. lata 2016 - 2018), kiedy ogłaszanych było wiele rożnych konkursów dotacyjnych, jednak łączna kwota pozyskanych środków wyniosła jedynie 22.242.865 zł, tj. o blisko 50.000.000 zł mniej niż w poprzedniej 4-latce.

Obecna kadencja samorządu przypadła na ostatnie 2 lata minionej w 2020 starej perspektywy UE i na 3 pierwsze lata nowego okresu planistycznego 2021 - 2027. Mimo niewielu dotychczas przeprowadzonych konkursów, udało się pobić dotychczasowy rekord Gminy w ilości zdobytych w ciągu jednego roku środków pomocowych. Obecnie wynosi on aż 24.716.016 zł., a do końca roku mamy jeszcze ponad 4 miesiące. Licznik kadencji na ten moment zatrzymał się na poziomie 47.247.833 zł i już jest ponad 2-krotnie większy niż poprzednim okresie.

Banknoty - zdjęcie poglądoweBanknoty - zdjęcie poglądowe

 

 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj