Informacje o pandemii
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia bieżącego roku. Spis jest badaniem demograficznym i statystycznym, którego celem jest zebranie informacji na temat stanu i struktury ludności. W Polsce jest on przeprowadzany mniej więcej co dekadę.

Narodowy Spis Powszechny 2021. Kogo dotyczy?

Spisowi podlegają:

-osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
-mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis Powszechny 2021. Jak wziąć w nim udział?

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, można zrealizować udział w Spisie Powszechnym na trzy różne sposoby:
-samospis internetowy

Należy uzupełnić formularz dostępny na stronie nsp2021.spis.gov.pl, do której możemy zalogować się za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub przy użyciu numeru PESEL. W ostatnim przypadku zostaniemy poproszeni o dodatkowe uwierzytelnienie. W przypadku cudzoziemców
nieposiadających numeru PESEL przewidziane jest logowanie z wykorzystaniem poczty e-mail.

Jeżeli nie mamy dostępu do komputera i/lub internetu, możemy skorzystać ze specjalnych stanowisk przygotowanych w urzędach.

-spis telefoniczny

Należy zadzwonić pod numer 22 279-99-99.

-spis realizowany przez rachmistrzów

Rachmistrzowie spisowi dzwonią z numerów telefonów 22 279 99 99 oraz 22 828 88 88. Część rachmistrzów również chodzi po domach. Rachmistrzowie są wyposażeni w specjalne identyfikatory.
Spis Powszechny 2021. Do kiedy trzeba się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zakończy się 30 września 2021 roku. Do tego dnia będzie się można spisać zarówno przez internet, jak i telefonicznie.
Spis Powszechny 2021. Jaka kara grozi za brak udziału?

Jak wynika z art. 57 ustawy z 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej, kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie. Karę nakłada sąd. Może ona wynieść do 5 tys. złotych. Co ważne, ukarana może zostać także osoba, która w formularzu spisowym poda fałszywe informacje. W takim przypadku, prócz grzywny, grozić może do dwóch lat więzienia.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj