Vytisknout
Kategorie: Wiadomości
Zobrazení: 247
Od początku bieżącej kadencji bielawski samorząd podejmuje szerokie działania związane z modernizacją zasobów mieszkaniowych. Z jednej strony dotyczy to budynków, w których Gmina jest 100 % właścicielem, a z drugiej remonty realizowane są przez wspólnoty o tzw. "mieszanej" strukturze własności, w których o zakresie wykonywanych prac decydują głównie prywatni właściciele mieszkań, a Gmina jedynie partycypuje w kosztach remontów, proporcjonalnie do posiadanych we wspólnocie udziałów. 

Rok 2020 był rekordowym na przestrzeni ostatnich 6 lat, bowiem na modernizację substancji mieszkaniowej wydano aż 4.486.733,12 zł, z czego z budżetu Gminy zaangażowano 2.684.269,78 zł, a współwłaściciele wspólnot wyasygnowali z własnych portfeli aż 1.802.463,34 zł. Najszerszą grupę wydatków stanowiły nakłady na modernizacje dachów, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, a także klatek schodowych. Na dużą skalę wymieniane były również instalacje wodno - kanalizacyjne, gazowe i elektryczne. 

O wyborze budynków do modernizacji decyduje kilka kryteriów m.in.: 

- ich stan techniczny,
- gotowość wspólnot mieszkaniowych do współfinansowania przedsięwzięcia,
- komplementarność względem innych inwestycji realizowanych przez Gminę.

Na modernizację podwórek przy budynkach wielorodzinnych wydano w 2019 r. - 350.000 zł, a rok później aż 450.000 zł. Oznacza to, że w ciągu 2 pierwszych lat bieżącej kadencji samorządu, na poprawę najbliższego otoczenia bielawian, wydatkowano ponad 8.300.000 zł 

Działanie to jest zgodne z celem operacyjnym nr 10.1 "Poprawa estetyki Gminy, poprzez modernizację budynków komunalnych, obiektów użyteczności publicznej, w tym także renowacja i restauracja substancji zabytkowej Gminy", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy. 

budynekmzbmbielawaremontelewacjibudynekmzbmbielawaremontelewacji
 

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj