Vytisknout
Kategorie: Wiadomości
Zobrazení: 326
17 grudnia 2020r., rozpoczęła się kompleksowa przebudowa 2 kolejnych bielawskich dróg gminnych. Tym razem gruntownej modernizacji poddawane są ul. 1-go Maja (od ul. Obr. Westerplatte do ul. Wojska Polskiego) oraz ul. Słoneczna. W ramach robót budowlanych nowe oblicze zyskają jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Przez pierwsze 6 miesięcy inwestycji wykonano tzw. roboty "brudne" w ul. Słonecznej (m.in. wybudowano nową kanalizację deszczową, wymieniono wodociąg oraz wybudowano instalację elektryczną). Od początku lipca br. na tym odcinku drogowym trwają już roboty "czyste". Z kolei 29.VI.2021 r. rozpoczął się 2 etap inwestycji, polegający na przebudowie ul. 1-ga Maja na odcinku od ul. Obr. Westerplatte do Ronda im. Inki. Jest to jeden z głównych ciągów komunikacyjnych Bielawy. Jeżdżą po nim autobusy komunikacji miejskiej i dalekobieżnej, wielkogabarytowe samochody dostawcze (TIR) oraz samochody osobowe, motocykliści i rowerzyści.

Dotychczasowe parametry użytkowe drogi m.in. szerokość jezdni poniżej 6 m, brak ścieżki rowerowej, mocno zdegradowane chodniki oraz niedoświetlone przejścia dla pieszych powodowały, że był to odcinek mało bezpieczny dla wszystkich użytkowników dróg. Przyjęte do realizacji rozwiązania projektowe mają radykalnie poprawić opisaną wyżej sytuację. Aby było to możliwe niezbędnym okazało się usunięcie 8 lip, które wrastały w tzw. "skrajnię" jezdni, powodując bezpośrednie zagrożenie w ruchu kołowym. 

Prace związane z wycinką drzew były wykonywane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Przed rozpoczęciem prac dokonano przeglądu drzew pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów, siedlisk przyrodniczych objętych ochroną gatunkową lub obszarową oraz wykonano przegląd pod kątem występowania gniazd ptasich. Aby zrekompensować straty w środowisku naturalnym, poczynione w trakcie realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowej inwestycji nasadzonych zostanie 150 drzew różnych gatunków, cennych pod względem przyrodniczym. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” z Bielawy. 

Kompleksowa przebudowa ulic 1-go Maja i Słonecznej kosztować będzie w sumie 6.895.481,70 zł. Co ważne Gminie Bielawa udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.820.386 zł, która stanowić będzie ponad 40 % kosztów inwestycji. Zakończenie realizacji całego zadania zaplanowano na IV kwartał 2021 r. Dzięki jego realizacji wzrośnie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ale także znacznie poprawi się płynność ruchu na obu przebudowywanych ulicach. 


zamkniecie drogi - roboty budowlane zamkniecie drogi - roboty budowlane

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj