Informacje o pandemii
zrzut ekranu logotypu aplikacji MOBILET

Stawka za 1 godzinę parkowania auta na  parkingu przy Campingu "Sudety", wynosi obecnie 2 zł, motocykla - 1 zł. Całodniowa opłata za samochód to natomiast 10 zł, za jednoślad 5 zł. Parking płatny czynny jest w sezonie letnim, w godzinach 9.00 - 19.00. Dotychczasowy sposób sprzedaży biletów parkingowych odbywał się jednak tylko metodą tradycyjną tj. z "ręki do ręki" i przez to był mocno niedoskonały. Z jednej strony, przy natłoku wjeżdżających pojazdów, tworzyły się zatory komunikacyjne, a z drugiej zachodziła konieczność zatrudnienia do obsługi parkingu co najmniej 2 osób, co obniżało efektywność ekonomiczną tego przedsięwzięcia. Ponadto, jeśli ktoś źle zaplanował czas parkowania pojazdu (na zbyt krótko), zmuszony był do dokonywania dopłaty bezpośrednio w kasie, mieszczącej się przy wjeździe.


Od 7 lipca br., wprowadzone zostały daleko idące zmiany organizacyjne w tym zakresie. Obecnie system poboru opłat za pozostawienie pojazdu opiera się na 4 parkometrach, które są sprzężone z aplikacją mobilną moBiLET. Turysta sam może zdecydować, czy kupić bilet tradycyjny, czy wirtualny. Jeśli zaś nieoczekiwanie przedłuży mu się czas korzystania z campingowych atrakcji, wówczas dopłatę może dokonać zdalnie. 

Co ważne takie rozwiązanie jest nie tylko efektywne pod względem organizacyjnym, ale także i ekonomicznym. Obecnie obsługę parkingu realizować będzie, na zasadzie outsoursingu, firma zewnętrzna, która ponosić będzie wszelkie koszty z tym związane (w tym osobowe i techniczne np. za naprawę parkomatów). Wynagrodzeniem operatora za tę usługę będzie % udział we wpływach ze sprzedaży biletów. 

Gdyby takie rozwiązanie logistyczne funkcjonowało w ubiegłym roku, wówczas rentowność tej działalności byłaby o ok. 40 % wyższa. 

Wpływy z opłat parkingowych pozwalają na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem odkrytego basenu, opłaceniem ratowników, wywozem nieczystości, sprzątaniem terenu, zapewnieniem zaplecza sanitarnego itd. 

Co ważne, ze wspomnianego wyżej parkingu korzystają głównie mieszkańcy ościennych powiatów (rejestracje DKL, DSW, DZA, DB, DW itd.), co oznacza, że zasilają oni kasę miejską środkami spoza gminy.

Z kolei mieszkańcy Bielawy, którzy znacznie lepiej znają topografię miasta, z powodzeniem mogą nieodpłatnie zaparkować swój pojazd na wielu nowo wybudowanych miejscach, położonych wzdłuż ul. Plażowej.

wjazd na parking przy Campingu Sydety, ul. Wysoka 1wjazd na parking przy Campingu Sydety, ul. Wysoka 1


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj