Informacje o pandemii
Na zdjęciu sprzęt remontowy - spychacz, samochód z przyczepą na materiały budowlane przy przebudowywanej części ulic. Po lewej stronie mocno zniszczone zabudowania

21 czerwca br., rozpoczęła się realizacja zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384".

W ramach inwestycji gruntownej modernizacji poddane zostaną 4 kolejne drogi gminne w tym W. Grabskiego, Teatralna, Strażacka i Cmentarna. W ramach robót budowlanych nowe oblicze zyskają jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca, w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

 

Całkowita wartość inwestycji opiewa na 5.600.000 zł. Co ważne Gminie Bielawa udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.800.288 zł, która stanowić będzie ponad 50,0 % kosztów inwestycji.

Ponadto z uwagi na bardzo zły stan techniczny instalacji wodno – kanalizacyjnej w obrębie wszystkich ww. ulic, podjęto również działania prowadzące do jej kompleksowej wymiany. Pozwoli to uniknąć w przyszłości wielu awarii i konieczności ich napraw, połączonych z ingerencją w zmodernizowaną nawierzchnię ww. dróg. Dlatego też wyłoniony został także wykonawca robót sanitarnych. Ich całkowitą wartość oszacowano na kwotę 1.300.000 zł. W tym przypadku również udało się zdobyć dofinansowanie z RFIL w wysokości aż 650.000 zł, które stanowić będzie 50 % wartości zadania.

Zakończenie całego przedsięwzięcia zaplanowane zostało na IV kwartał 2021 r. Dzięki jego realizacji nie tylko wzrośnie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ale także znacznie poprawi się płynność ruchu na wszystkich ww. ulicach. Nowo przebudowane ciągi komunikacyjne ułatwią również dojazd do Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety", a także staną się alternatywą dla mocno zatłoczonej ul. Piastowskiej.

Inwestycja ta jest działaniem komplementarnym w stosunku do realizowanej od kwietnia br., budowy domów jednorodzinnych przy ul. Willowej. Oba zadania, realizowane przez Gminę (drogi) oraz przez prywatnego przedsiębiorcę (domy), w znacznym stopniu przyczynią się do rewitalizacji mocno zdegradowanych terenów, powiązanych funkcjonalnie z byłymi zakładami włókienniczymi "Bielbaw".

Na zdjęciu sprzęt remontowy - spychacz, samochód z przyczepą na materiały budowlane przy przebudowywanej części ulic. Po lewej stronie mocno zniszczone zabudowaniaNa zdjęciu sprzęt remontowy - spychacz, samochód z przyczepą na materiały budowlane przy przebudowywanej części ulic. Po lewej stronie mocno zniszczone zabudowania


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj