Informacje o pandemii
Karta Dużej Rodziny staje się coraz bardziej nowoczesna, już wkrótce dostępna będzie w wygodnej i praktycznej aplikacji - mObywatel! Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zakłada ona przeniesienie możliwości wyświetlania elektronicznych Kart Dużej Rodziny do aplikacji mObywatel. Dzięki temu, każdy posiadacz aktywnej Karty, niezależnie czy posiada Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu, będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR zostanie zamknięta automatycznie z końcem czerwca 2021 r.

Jak to działa? Obecnie karta ma dwie formy: plastikowego dokumentu oraz aplikacji mKDR na smartfona. Członek rodziny wielodzietnej może ubiegać się o wydanie ich obydwu lub tylko jednej. Z zapowiedzi wynika, że mKDR ma zostać włączona do publicznej aplikacji mObywatel, na którą składa się teraz sześć usług, w tym m.in.: mTożsamość, eRecepta i mLegitymacja. Aplikacja ta umożliwi pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, posiadającemu PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację, który zaloguje się do tej aplikacji.

* Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i upustów dla rodzin wielodzietnych, posiadających co najmniej troje dzieci na utrzymaniu. Ze zniżek można skorzystać zarówno w instytucjach administracji publicznej, jak i wśród prywatnych przedsiębiorstw. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bez względu na osiągane dochody w rodzinie posiadającej co najmniej troje dzieci na utrzymaniu.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj