Informacje o pandemii
Biało-żółty szynobus Kolei Dolnośląskich jadący po szynach. W tle zieleń
26 maja br., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, która ma umożliwić odtworzenie linii kolejowej nr 318 relacji Bielawa Zachodnia - Srebrna Góra. Jest to kolejny krok w stronę odbudowy trakcji kolejowej, która kilkadziesiąt lat temu była jedną z głównych atrakcji turystycznych naszego miasta.Przypomnieć należy, że 31 sierpnia 2019r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, burmistrz Andrzej Hordyj podpisał w imieniu Gminy Bielawa "List intencyjny", w którym Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski oraz przedstawiciele kilku innych gmin zadeklarowali współpracę w kontekście przejmowania i rewitalizacji przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego linii kolejowych, aby m.in. wspólnie przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu i zadbać o rozwój turystyki i potencjału gospodarczego regionu. List jest odpowiedzią na podjętą 28 marca 2019r., uchwałę Sejmiku Województwa o udziale w rządowym Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. Rządowy program zakłada odpowiednie planowanie i wsparcie inwestycji usprawniających komunikację pasażerską na poziomie międzyregionalnym i regionalnym.

Jednym z zadań przewidzianych do realizacji w ramach ww. programu jest II etap budowy linii kolejowej do Bielawy tj. od dworca Bielawa Zachodnia, poprzez Zbiornik "Sudety", aż do Nowej Bielawy (przy ul. Sowiej).
Realizując zapisy zawarte w liście, z dn. 28 listopada 2019 r., Województwo Dolnośląskie przejęło od PKP S.A. następne sześć linii kolejowych o łącznej długości ponad 100 km. Co ważne, wśród przejmowanych odcinków znalazła się także trakcja relacji "Bielawa Zachodnia – Srebrna Góra".

Obecnie rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji technicznej, która ma umożliwić realizację rzeczowej części tego zadania. Według deklaracji samorządu wojewódzkiego, II etap budowy kolei do Bielawy powinien zostać zrealizowany w ciągu najbliższych 2-3 lat. Głównymi inspiratorami tej inicjatywy są: radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Patryk Wild oraz Patryk Hałaczkiewicz z Kolei Dolnośląskich.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj