Sudeckie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia "Szansa" zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w ramach zadań Gminy Bielawa w zakresie ochrony zdrowia pn. "STOP PRZEMOCY". W ramach projektu prowadzona jest grupa wsparcia dla ofiar przemocy oraz zajęcia korekcyjno-terapeutyczne dla sprawców przemocy.


Zajęcia odbywają się w Bielawie, przy ul. Hotelowej 1 (gabinet psychoterapii I piętro). Dla uczestników zajęć organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek oraz kawę i herbatę. Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny 74 645 05 81 lub osobisty - przy ul. Lotniczej 5, bądź bezpośrednie przyjście na zajęcia, które w miesiącu sierpniu odbywać się będą:


Grupa wsparcia dla ofiar przemocy:


24.08.2015 GODZ. 16.30-18.00

31.08.2015 GODZ. 16.30-18.00

 

Zajęcia korekcyjno- terapeutyczne dla sprawców przemocy:


17.08.2015 GODZ. 17.00-18.30

24.08.2015 GODZ. 17.00-18.30

  


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj