•  
  •  

Poniżej przedstawiamy Państwu rodzaje spółek gminnych funkcjonujące w mieście. Zapraszamy do zapoznania się z ich działalnością i do kontaktu w poszczególnych sprawach.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Gmina Bielawa, posiadająca 100 % udziałów.

Do najważniejszych zadań, jakie gmina Bielawa powierzyła do realizacji władzom spółki należą przede wszystkim: zarządzanie i wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych, kupno i sprzedaż nieruchomości, a także pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zajmuje się również m.in.: różnego rodzaju pracami budowlanymi, wykonywaniem dachów, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych czy klimatyzacyjnych. Jedną z najistotniejszych działalności spółki jest kompleksowa obsługa klientów, w tym mieszkańców budynków zarządzanych przez MZBM Bielawa.


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 48, 58-260 Bielawa
tel. 74 833 42 53, 74 833 42 54, 74 833 44 51
e-mail: biuro@mzbmbielawa.pl

http://www.mzbmbielawa.pl/
Celami spółki jest tworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskanie nowych inwestorów.

Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa
tel/fax: 74-645-64-01
e-mail: biuro@barl.bielawa.pl
www.barl.bielawa.pl

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Ponadto spółka przeprowadza remonty i modernizację budynków funkcjonujących w ramach systemu TBS.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o.
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel/fax (0-74) 645-04-39
e-mail: tbs@tbsbielawa.pl

http://www.tbsbielawa.pl/