Ułatwienia dostępu

1. Krzysztof Pludro – rok nadania: 24 kwietnia 2002, uzasadanienie: opracowanie kroniki Bielawy, przetłumaczaenie i uzupełnienie współczesnymi historiami Legendy Gór Sowich; członek Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, praca na rzecz miasta i jego promocji.

2. Zbigniew Głowacki – 24 kwietnia 2002, uzasadnienie: inicjator i współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Bielawy i Dolnego Śląska, Wielka Sowa w Kanadzie; działacz na rzecz przyjaźni i pomocy wzajemnej Bielawian poza granicami kraju.

3. Hans Cloppenburg – 30 kwietnia 2003, uzasadnienie: aktywny animator kontaktów i spotkań we współpracy miast Bielawy i Lingen; twórca przewodnika – informatora o Bielawie dla młodziezy z Lingen.

4. Tadeusz Szermer – 30 kwietnia 2003, uzasadnienie: działacz społeczny wzbogacający życie kulturalne Bielawy, praca z młodzieżą, autor obszernej historii sportu bielawskiego.

5. Waldemar Wojciechowski – 31 marca 2004, uzasadnienie: ofiarny pracownik na rzecz miasta, radny, człowiek uczciwy, prawy, czynu i wielkiego serca; pomoc prawna dla potrzebujących.

6. Tadeusz Łazowski – 22 luty 2006, uzasadnienie: organizator szeregu wystaw fotograficznych, ilustrator miejscowej prasy, publikacji, wydawnictw, bielawskich książek, folderów; szeroka działalność społeczno-kulturalna.

7. Urlich Witte – 2 czerwca 2006, uzasadnienie: działacz na rzecz Bielawy w zakresie ochrony środowiska, realizator projektów ekologicznych; działalność na rzecz zagospodarowania OWW Sudety; pomoc w finansowaniu projektów.

8. Helena Tzoka (Eleni) -  25 czerwca 2008, uzasadnienie: szeroka działalność artystyczna, zaangażowanie w sprawy społeczno - kulturalne, rodzinne powiązania z Bielawą, promowanie Bielawy.

9. ks. Stanisław Chomiak – 26 listopada 2008, uzasadnienie: powołanie zespołu charytatywnego CARITAS, otwarcie jadłodalni dla ubogich, organizacja imprez charytatywnych; inicjator budowy Krzyża Milenijnego.

10. Emilian Piotr Kupiec – 28 kwietnia 2010, uzasadnienie: działalność w organizacjach kościelnych, budowanie samorządności od podstaw, poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę i gaz, poprawa estetyki miasta.

11. Władysław Kroczak – 30 czerwca 2010, uzasadnienie: działalnośc związkowa, organizacja komitetów strajkowych w ZUST BESTER, działalnośc społeczna, praca na rzecz lokalnego środowiska.

12. ks. Marian Kopko – 30 czerwca 2010, uzasadnienie: duszpasterz ludzi pracy w Bielawie; budowa świątyni w Polkowicach, organizacja zgromadzeń Obywateli Komitetu Ziemi Dzierżoniowskiej w Domu Parafialnym w Bielawie.

13. Władysław Szewczyk – 27 czerwca 2012, uzasadnienie: Diałacz społeczny, sekretarz szkolnego klubu sportowego "Włónikarz", wiceprezes, nastepnie prezes ds. Sportowych KS Bielawianka. Działacz w samorządzie osiedlowym, założyciel i prezes Stowarzyszenia Właścicieli Mieszkań.
Od 1969 roku działacz na rzecz prcownicznych ogrodów działkowych jako sekretarz, skarbnik, wiceprezes oraz prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Członek Okręgowego Zarządu Sudeckiego w Szczawnie Zdroju, Przewodniczący Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

14. Ewa Glura – 30 kwietnia 2014, uzasadnienie: Współorganizatorka plenerów malarskich w Bielawie, organizatorka wystaw prac malarskich rękodzieła i fotografii; aktywna pomoc bielawskim kombatantom; liczne odznaczenia za swoją działalność.

15. Mieczysław Jedoń – 27 sierpnia 2014, uzasadnienie: poseł na sejm II, III i IV kadencji; wspieranie budowy basenu krytego, pozyskanie środków na renowację dwóch witraży kościoła, pełenienie funkcji społecznych.

16. Klaus Guttler – 31 maja 2017, uzasadnienie: inicjator turniejów dla dzieci z okazji Zielonych Świąt w Lingen, a także z innych krajów, w tym z Bielawy, co ma bezpośredni wpływ za zacieśnienie stosunków partnerskich między tymi miastami. Orędownik kontaktów partnerskich. Promotor Bielawy za granicą.

17. Mariusz Tomczyk – 31 maja 2017, uzasadnienie: bielawianin z licznymi sukcesami sportowymi, zawodowo związany z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bielawie. Sukecsy sportowe:

- udział w Paraolimpiadzie ( Sydney 2000, Ateny 2004, Pekin 2008, Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016.)
- medalista w Mistrzostawch Polski, Europy i Świata,
- ambasador Bielawy w kraju, Europie i na świecie,
- członek Wojewódzkiego Zrzeszenia Sprtowego Niepełnosprawnych "Start"
- dla wielu mentor i autorytet w sporcie.

18. ks. Dariusz Stańczyk -  31 maja 2017, uzasadnienie: zasłużony działacz społeczny i obrońca polskości na Kresach, Polak Roku na Litwie (2003 rok); tytuł Honorowego Obywatela Rejony Wileńskiego, Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP  za wybitne zasługi w krzewieniu polskiej kultury i tradycji narodowych oraz za działaność na rzecz polskich mniejszości narodowych (2016); inicjator wielu akcji skupiających kresowian, żyjących w różnych krajach wschodniej Europy, organizaotr wydarzen patriotycznych, kapelan, uczestnik Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.

19. Kazimierz Szczepaniak – rok nadania: 31 maja 2017, uzasadanienie: aktywny współpracownik samorzadu bielawskiego, czynny pomysłodawca technologii prac przy wykonywanych remontach, odbudowie i częściowym pokryciu koryta potoku Bielawica oraz obiektów mostowych, decydent w strategicznych dla miasta sytuacjach takich jak np. powódz w 1997 roku.
Bielawa 2022