•  
  •  
Miasto Bielawa staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do mieszkania i inwestowania. Pokazuje to między innymi wynik sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nieruchomości zabudowanych w 2017 roku. Według założeń Urzędu Miejskiego, dochód ze sprzedaży mienia należącego do gminy, miał sięgnąć 3.104.442 zł.

Od poniedziałku 15 stycznia 2018 roku funkcję drugiego zastępcy burmistrza miasta Piotra Łyżwy pełni Jadwiga Horanin.

Potrzebujesz porady prawnej? Sprawdź czy możesz skorzystać z niej bezpłatnie. W Bielawie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Lotnicza 5, ( nr tel: 699-801-659.)

Mimo ciągłych apeli i nagłaśnianiu przypadków o oszustwach metodą „na wnuczka” i „na policjanta”, w dalszym ciągu dochodzi do takich przestępstw. Apelujemy o rozwagę i przybliżamy sposób działania sprawców.

W  każdy piątek, w okresie od 12 stycznia do 2 lutego pracownicy ZGK Bielawa sp.z.o o. przy współpracy z Referatem Ochrony Środowiska będą odbierać spod pojemników na śmieci, poświąteczne, żywe choinki. Drzewko najlepiej wystawić w przeddzień odbioru (czwartek) i poinformować o tym ZGK Bielawa sp.z.o o. pod nr telefonu: 74 833 49 31.